19.03.12

Design TOYS for kids and adults

"I come from the stars" design toys for kids and adults are made from viscose and filled with natural buckwheat hulls. Great as a suvenier or present for people you love. Soft and safe for kids. First edition already avalable!

"I come from the stars" dizaina rotaļlietas bērniem un pieaugušajiem ir izgatavotas no viskozes un pildītas ar griķu sēnalām. Lieliskas kā suvenīrs/ dāvana cilvēkiem, kurus mīli vai gribi iepriecināt! Neticami maigas un drošas bērniem. Pirmais 'metiens' apskatāms, apčamdāms un iegādājams TC "Domina" jaukajā latvijas dizaineru veikaliņā Paviljons.

Now our cool hats for big boys & girls too!

Urrrāāāā!! Pēc mūsu aktīvo klientu pieprasījuma, tagad mūsu jaukās, mīkstās bērnu cepurītes pieejamas arī pieaugušajiem. Vienreiz uzvilksi un tūlīt pat iemīlēsi!

04.03.12

Autumn/Winter 2012

Our storyOur children are our stars.
There is a possibility that they also come from the stars.
Children are as different as the stars in the sky but they have something common- big dreams and objectives... to shine like the star in their own lifes.
Some time ago in a distant corner of the sky met 3 friends - Kubik, Monk and Jukka.
They met, ate a fluffy marshmallow and thought, that a threesome play becomes boring the last time and now it is time to make a new friends.Monk has arrived from Luv Luv star. It is a star, which ensures that the children always feels loved. Monk promised that he will ensure that their friendship will never end.
Cube had arrived from star of Irika. This star take care of children so they would never be bored and always had planty of reasons to smile. So Kubik promised to take care of the fun.
But Jukka had arrived from Juku Yak star to ensure that the children would never get cold.
Jukka took all the clothes for kids to wear. He had spent several light years searching and thinking what type of clothing would delight children and their parents.  Jukka decided to take care of his friends so they would never get cold and always looked nice and trendy.

So friends joined their hands, leaped into the comet tail and went straight to us.

Mūsu bērni ir mūsu zvaigznes.
Iespējams, ka viņi arī nāk no zvaigznēm...
Lai gan bērni ir tikpat atšķirīgi kā zvaigznes debesīs, tomēr viņus vieno lieli sapņi un mērķi - spīdēt kā zvaigznei savā dzīves ceļā…

Pirms kāda laika tālā debesu nostūrī satikās 3 draugi - Kubiks, Mūka un Juka.
Satikās, apēda pa pūkainam zefīram  un izdomāja,  ka pēdējā laikā trijatā spēlēties kļūst garlaicīgi un nu ir pienācis laiks atrast jaunus draugus.
Mūka bija ieradusies no Luv Luv zvaigznes. Tā ir zvaigzne, kas gādā par to, lai bērniem nekad netrūktu mīlestības. Mūka apsolīja, ka gādās, lai viņu draudzība nekad nebeigtos.  
Kubiks bija ieradies no Iriku zvaigznes. Šī zvaigzne rūpējas, lai bērniem nekad nebūtu skumīgi un vienmēr atrastos, par ko pasmaidīt. Tāpēc Kubiks apsolīja parūpēties par jautrību.

Bet Juka bija ieradies no Juku Jaku zvaigznes, kas gādā, lai bērniem nekad nebūtu auksti.
Juka bija paņēmis līdzi drēbes, ko bērniem vilkt mugurā. Viņš bija pavadījis vairākus gaismas gadus, meklējot un domājot,  kāds apģērbs varētu iepriecināt bērnus un viņu vecākus. Juka apņēmās parūpēties, lai draugiem nekad nebūtu auksti un viņi izskatītos glīti saposušies.

Draugi sadevās rokās, uzlēca uz komētas astes un devās taisnā ceļā pie mums.